Alza.sk s. r. o.

Historický názov:
  • Alzasoft SK, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Alza.sk s. r. o.
Sídlo:
Sliačska 1D
83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35889/B
Od 12.8.2004, posledná zmena 3.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Andrea Slaná
IČO:
36562939
DIČ:
2021863811

IČ DPH:

SK2021863811
Podľa §4, registrovaný od 30.3.2005
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Alza.cz a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Alza.sk s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 77 613 239 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 022 420 EUR vzrástol medziročne o 229 029 EUR.

Firma predala tovar za 43 841 774 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 521 246 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,58%.

Absolútne ukazovatele

79 528 246 €

-1,6 %

18 673 489 €

10,9 %

30 724 784 €

-9,8 %

3 103 035 €

8,0 %

-12 690 726 €

-9,4 %

Relatívne ukazovatele

24.06 %

2,6 %

1.46

0,1

9.84 %

1,6 %

89.90 %

-1,7 %

0.38

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 841 774 € 0,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 771 465 € -2,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 40 320 528 € -0,9 %
Náklady na materiál, energie 3 271 039 € -9,4 %
Služby 15 348 183 € -12,0 %
Pridaná hodnota 18 673 489 € 10,9 %
Osobné náklady 12 824 163 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 541 291 € 65,5 %
Opravné položky 218 896 € 24,5 %
Ostatné výnosy 1 837 401 € -13,3 %
Iné prevádzkové náklady 420 911 € -25,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 505 629 € 5,9 %
HV z finančnej činnosti -631 515 € -3,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 874 114 € 6,3 %
Daň 851 694 € -0,1 %
HV po zdanení 3 022 420 € 8,2 %
EBITDA 7 046 920 € 20,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 724 784 € -9,8 %
 
Neobežný majetok 16 178 951 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 178 951 € 5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 14 010 666 € -23,9 %
Zásoby 4 087 294 € -42,2 %
Dlhodobé pohľadávky 10 465 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 222 755 € -18,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 4 690 152 € -5,5 %
 
Časové rozlíšenie 535 167 € 96,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 724 784 € -9,8 %
 
Vlastné imanie
3 103 035 € 8,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 73 312 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 022 420 € 8,2 %
 
Záväzky 27 505 385 € -11,5 %
Dlhodobé záväzky 92 454 € -0,5 %
Krátkodobé záväzky 27 109 730 € -10,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 303 201 € -63,1 %
 
Časové rozlíšenie 116 364 € -3,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?