Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Gnotec Čadca s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Podzávoz 2824
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/62388/L
Od 27.5.2014, posledná zmena 7.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Lars Mikael Mårtensson
  • Michal Zelník
IČO:
47254556
DIČ:
2024112200

IČ DPH:

SK2024112200
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2014
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Frauenthal Gnotec AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 375 168 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 402 958 EUR poklesol medziročne o 512 818 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 77,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,12%.

Absolútne ukazovatele

48 061 728 €

29,5 %

5 048 490 €

-16,3 %

33 695 389 €

-2,4 %

10 872 349 €

3,8 %

1 641 695 €

-20,0 %

Relatívne ukazovatele

11.38 %

-7,6 %

1.04

-0,3

1.20 %

-1,4 %

67.73 %

-1,9 %

0.55

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 090 498 € 67,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 284 670 € 35,0 %
Zmena stavu zásob 1 188 924 € 261,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 046 434 € 69,6 %
Náklady na materiál, energie 26 474 211 € 66,1 %
Služby 8 019 588 € 21,7 %
Pridaná hodnota 5 048 490 € -16,3 %
Osobné náklady 4 865 299 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 152 770 € 3,8 %
Opravné položky 10 419 € -78,3 %
Ostatné výnosy 2 352 500 € -50,0 %
Iné prevádzkové náklady 368 358 € -89,5 %
Zisk z predaja majetku -159 € 98,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 979 354 € -39,5 %
HV z finančnej činnosti -428 337 € -17,2 %
z toho Nákladové úroky 261 599 € 48,3 %
HV pred zdanením 551 017 € -56,1 %
Daň 148 059 € -56,2 %
HV po zdanení 402 958 € -56,0 %
EBITDA 2 107 652 € -23,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 695 389 € -2,4 %
 
Neobežný majetok 12 008 956 € 11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 987 914 € 11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 042 € 2,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 595 550 € -8,7 %
Zásoby 10 657 247 € -11,2 %
Dlhodobé pohľadávky 11 575 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 018 437 € -3,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 908 291 € -27,5 %
 
Časové rozlíšenie 90 883 € -33,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 695 389 € -2,4 %
 
Vlastné imanie
10 872 349 € 3,8 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 856 542 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 587 849 € 34,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 402 958 € -56,0 %
 
Záväzky 22 819 502 € -5,1 %
Dlhodobé záväzky 173 091 € -6,1 %
Krátkodobé záväzky 11 292 890 € -34,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 252 019 € 37,3 %
Bankové úvery krátkodobé 8 736 735 € 95,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 364 767 € -25,9 %
 
Časové rozlíšenie 3 538 € -24,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?