Loading

5 odporúčaní, ako sa vyhnúť zlej investícii typu Axe Capital

Minulý rok boli publikované viaceré články o činnosti firmy Axe Capital a jej vstupe do konkurzu. Celkové záväzky tejto spoločnosti od roku 2020 prudko rástli, v podaní návrhu na konkurz sú uvedené pohľadávky v celkovej sume 48,5mil EUR.

Dá sa reálne očakávať, že investori, ktorí uverili jej majiteľovi a vložili do tejto firmy svoje peniaze, o ne pravdepodobne prídu.

Aké ponaučenie z tohto príbehu plynie pre budúcich investorov, ktorým bude niekto ponúkať investíciu takéhoto typu? Ako nenaletieť?

Oslovili sme investora a blogera Vladimíra Juríka z portálu Peniaze sú čas a spísali sme spolu niekoľko základných odporúčaní, ako sa jednoducho vyhnúť sklamaniu zo zle investovaných peňazí.

Postup pri zvažovaní investičnej príležitosti

1. Prijímateľ mojich peňazí by mal mať licenciu NBS

Firma by mala byť správcovskou spoločnosťou, o.c.p., bankou alebo DDS. Nad takýmito subjektami vykonáva dozor NBS a bežný neskúsený investor je teda čiastočne chránený tým, že takéto firmy musia postupovať v súlade s pravidlami a zákonmi. Ak investícia nie je pod takouto ochranou, bežný človek by tam nemal "investovať".

2. Človek, ktorý mi investíciu ponúka, by mal byť licencovaný sprostredkovateľ

Skutočnosť, či má firma licenciu, si ľahko overíte na valida.sk. Ak je firma subjektom finančného trhu, nájdete túto informáciu hneď pod názvom firmy.

Subjekt finančného trhu

Ak by ste potrebovali zistiť, akú presnú licenciu firma alebo sprostredkovateľ má, overíte si to priamo na stránke NBS. Firma Axe Capital nemala žiadnu licenciu NBS.

Ak neplatia odporúčania č. 1 a 2 a súčasne investor nie je profesionál, treba dať od ponuky radšej ruky preč a nájsť si bezpečnejšiu možnosť zhodnotenia vlastných peňazí.

Ak ponúkanú investíciu z nejakého dôvodu chcete detailnejšie zvážiť, musíte si uvedomiť, že je veľká pravdepodobnosť, že to nedopadne dobre. A že ak to nedopadne dobre, nikto vám nepomôže.

3. Dôležité je poznať formu investície

Ak ponúkanej investícii veríte, treba si ujasniť formu investície - stávam sa veriteľom firmy, alebo spolumajiteľom? Ak som veriteľom, akú senioritu má moja pohľadávka? To má v prípade problémov veľký vplyv na to, koľko zo svojich peňazí v prípade vzniku problémov nakoniec uvidíte.

4. Aké výnosy mi sľubuje investícia v porovnaní s bezrizikovou investíciou?

1-ročné dlhopisy s AAA ratingom (najbezpečnejšia investícia, napr. nemecké vládne dlhopisy) ponúkajú aktuálny výnos 3,48%. 5-ročné dlhopisy majú výnos 2,74% p.a., 10-ročné približne 2,86% p.a.

Globálne akciové trhy, čo je pomerne riziková investícia, majú dlhodobý historický výnos okolo 9% p.a. 

Ak vaša investícia ponúka vyšší výnos ako vládne dlhopisy s tým, že je bezriziková, alebo predstavuje len veľmi malé riziko, je to podozrivé. Ak ponúka výrazne vyšší výnos ako globálne akciové trhy, je to podozrivé.

5. Skontrolujte si dlžníka alebo eminenta daného cenného papiera

Ak rozumiete tomu, akým spôsobom investícia generuje výnos, ak je vám jasné, aké riziko pri tejto investícii podstupujete, a považujete toto riziko, vzhľadom na ponúkaný výnos, za akceptovateľné, pozrite sa bližšie na dlžníka či emitenta daného cenného papiera.

Aké základné informácie si môže každý záujemca overiť vo verejne dostupných dátach?

Pozrime sa na spomínanom príklade firmy Axe Capital, aké indície hovorili už dlhodobo NIE pre investovanie do tejto firmy.

Údaje v ORSR

Kedy firma vznikla, funguje už nejaké relevantné obdobie? Kto sú jej štatutári? Nemenili sa v nedávnej dobe? Aký má predmet činnosti? To všetko si viem pozrieť v orsr.sk alebo na valida.sk

Vo firme Axe Capital sa menili viacerí členovia predstavenstva aj dozornej rady, nakoniec zostal len jeden člen štatutárneho orgánu, čo určite nie je vizitka štandardne fungujúcej firmy.

Firma Axe Capital má všehochuť predmetov činnosti – okrem štandardného poradenstva nájdeme aj pár exotických predmetov činnosti, napr. vyrába zdravotnícke pomôcky, organizuje kultúrne a športové aktivity.

Účtovná závierka

Overím si, či firma podala účtovnú závierku a pozriem si informácie uvedené vo výkazoch a v prílohe k účtovnej závierke - vizitka firmy Axe Capital .

Firma Axe Capital 17. 6. 2022 predložila účtovnú závierku, z ktorej sa dalo identifikovať, že nie dostatočne otvorene prezentuje svoje výsledky, minimálne od tohto dátumu boli verejne dostupné indície o neprimeranom riziku tejto firmy.

Firma vykazovala celkové aktíva v hodnote 46,5 mil EUR, ale má úplne „odfláknutú“ prílohu k účtovnej závierke. Neposkytuje žiadne relevantné informácie o tom, kam umiestnila aktíva, z čoho sa reálne skladajú, aké je zloženie finančných výnosov a nákladov. Nie sú dostupné ani iné informácie, ktoré by takýto subjekt mal proaktívne zverejniť, pokiaľ nemá čo skrývať a funguje transparentne. Firma nemá zverejnenú výročnú správu ani správu audítora, ani žiadne iné detailnejšie informácie o hospodárení.

Pokiaľ firma nemá predloženú závierku a k nej prislúchajúce vysvetlenia napr. v prílohe k ÚZ, z ktorých je zrejmé, aké zložky majetku v akej hodnote má, aké má záväzky, prípadne iné dodatočné informácie o hospodárení, nie je racionálne investíciu zvažovať.

Finančná situácia firmy

Overím, či firma nemá dlžoby voči k štátu alebo poisťovniam. Pozriem sa aké hospodárske výsledky dosahovala za posledné 2-3 roky, pozriem sa na zadlženosť, výšku vlastného kapitálu, likviditu, pracovný kapitál.

Celé aktíva Axe Capital sú tvorené krátkodobými pohľadávkami, firma nemá žiaden finančný majetok, nič, čo by evokovalo, že firma má prostriedky investované v aktívach dlhodobejšieho charakteru; niečo, čo napríklad nie je zle poskytnutý úver alebo pôžička.

Skrátené výkazy, ako aj vybrané ukazovatele, si môžete pozrieť na vizitke firmy Axe Capital.

Finančná analýza

Ideálne je, ak si investor vie urobiť detailnejšiu finančnú analýzu. Ale to sme už v rovine, keď nejde o bežného investora, ale o investora, ktorý buď sám vie s plnou odbornou vážnosťou analyzovať investičnú príležitosť, alebo má profesionálneho poradcu a preberá vedome plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Ak však investor sám nemá schopnosť pozrieť sa na potenciálnu investíciu očami skúseného finančného manažéra a reálne vyhodnotiť riziko, tak určite neodporúčame investovať bez toho, aby mu poradil niekto dôveryhodný, kto sa v problematike vyzná.

Máte záujem o detailnú analýzu firmy?

Náš skúsený analytický tím Vám vypracuje podrobnú analýzu finančného zdravia firmy podľa vášho výberu.