Loading

Porovnávač finančných ukazovateľov

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Ako čítať firemné dáta
Valida služby

Porovnávač - obchodná firma

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.

Ako čítať firemné dáta
Valida služby

Porovnávač - výrobná firma

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.

Ako čítať firemné dáta
Valida služby

Vizitka firmy

Vizitka firmy ponúka komplexný prehľad o hospodárení každej firmy.

Ako čítať firemné dáta
Valida služby

Hospodárske výsledky

Graf Hospodárske výsledky poskytuje základný pohľad na vývoj hospodárenia firmy. Zobrazuje tržby, výnosy, prevádzkové výnosy a zisk po zdanení.

Ako čítať firemné dáta

Rizikové faktory

Valida overuje viaceré rizikové faktory, ktoré považuje za užitočné z pohľadu spoľahlivosti firmy.

Ako čítať firemné dáta