Loading

Spôsob spracovania dát

S akými dátami aktuálne pracuje Valida a ako tieto dáta spracováva?

Projekt Valida

Ako Valida spracováva dáta

Predstavíme vám ako portál Valida využíva automatizáciu dátových tokov pri zhromažďovaní údajov z verejných registrov.

Projekt Valida

O projekte Valida

Projektu Valida – automatické business poradenstvo pre firmy na základe verejne dostupných dát.

Projekt Valida