Ako čítať firemné dáta

Zorientujte sa v službách projektu Valida.

Porovnávač
Ako čítať firemné dáta

Vizitka firmy

Úvodnú stránku pre každú firmu voláme Vizitka firmy. Je rozdelená na viaceré sekcie, pričom každá z nich zobrazuje tematicky iné informácie združené v logických celkoch. Účel Validy je umožniť širokej verejnosti spraviť si rýchly obraz o hospodárení firmy na základe verejne dostupných dát.

Nasleduje prehľad komponentov vizitky spolu s vysvetlením prečo sme na tento účel vybrali práve tieto ukazovatele.

Ako čítať firemné dáta

Hospodárske výsledky

Graf Hospodárske výsledky poskytuje základný pohľad na vývoj hospodárenia firmy. Zobrazuje tržby, výnosy, prevádzkové výnosy a zisk po zdanení.

Ako čítať firemné dáta

Rizikové faktory

Valida overuje viaceré rizikové faktory, ktoré považuje za užitočné z pohľadu spoľahlivosti firmy.

Porovnávač
Ako čítať firemné dáta

Porovnávač finančných ukazovateľov

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Porovnávač umožnuje porovnať až 5 firiem. V porovnávači sa následne zobrazia grafy a tabuľky finančných ukazovateľov vybraných firiem.

Ako čítať firemné dáta

Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

V analýze sa dozviete aké ukazovatele sú dôležité pre firmy poskytujúce služby.

Ako čítať firemné dáta

Porovnávač pre obchodnú firmu

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.

Ako čítať firemné dáta

Porovnávač pre výrobnú firmu

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.