Aj nízke nedoplatky a dlhy môžu spôsobiť zbytočné nepríjemnosti

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní je nemať nedoplatky na sociálnom poistení, záväzky po splatnosti voči zdravotnými poisťovniam, a nedoplatky voči daňovému a colnému úradu.

Viete, že aktuálne má približne 4 400 obchodných spoločností nedoplatok voči Sociálnej poisťovni nižší než 100 €?

Nedoplatky v takýchto nízkych sumách môžu vzniknúť úplným nedopatrením (chybou pri úhrade, po podaní opravných výkazov, predpísaním penále, chybou Sociálnej poisťovne pri konsolidácii databáz a pod.) a časť firiem si nedoplatku nemusí byť ani vedomá. Veď samotná poisťovňa na svojom webe uvádza: „Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.“

To však nič nemení na fakte, že firma je uvedená vo verejne dostupnom zozname dlžníkov so všetkými vyplývajúcimi negatívami.

Účasť na verejnom obstarávaní

Akákoľvek podlžnosť voči povinným odvodom na daniach a odvodoch spôsobí automatické vylúčenie ponuky firmy zo súťaže vo verejnom obstarávaní.

Pre registrované hospodárske subjekty je kritické nemať dlhy a nedoplatky. Ide o skupinu približne 13 tis. firiem, ktoré sa pravidelne zúčastňujú verejných obstarávaní. Pokiaľ sa pozrieme samostatne len na tieto firmy, tak aktuálne má nedoplatky a dlhy v rôznych výškach voči poisťovniam, finančnej správe a štátu až 1 023 z nich.

Ako potvrdzuje odborník na verejné obstarávanie Juraj Tkáč, „Akákoľvek podlžnosť voči povinným odvodom na daniach a odvodoch spôsobí automatické vylúčenie ponuky firmy zo súťaže vo verejnom obstarávaní. Nie je pritom rozhodujúce, či tento dlh je nepatrný, alebo vznikol omylom. Taktiež nie je možné tento dlh uhradiť až po lehote na predkladanie ponúk (napr. Rozhodnutie UVO č. 9232-6000/2023-OD zo dňa 12.06.2023)“.

Práve pred takými nepríjemnosťami vašu firmu chráni Valida Data monitor.

Táto bezplatná služba priebežne kontroluje viac než 25 verejných registrov a zoznamov a pri každej zmene (napr. aj pri vzniku nízkeho nedoplatku) vám pošle emailovú notifikáciu.

Vy ste tak o nedoplatku okamžite informovaný, môžete zabezpečiť nápravu a zachovať si tak pozitívny verejný obraz o vašej firme.

Vyskúšajte Valida Data monitor

Buďte informovaný o zmenách vo verejných registroch o vašej firme.

Chcem aktivovať službu