O projekte Valida

Spúšťame pilotnú verziu projektu Valida – automatické business poradenstvo pre firmy na základe verejne dostupných dát.

Spracovávame pre Vás automatizovane na základe súčasne dostupných skvelých technológií množstvo verejne dostupných dát. Dávame ich do súvislosti. Hľadáme v nich pre Vás užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu zlepšovať konkurencieschopnosť vašej firmy, alebo umožnia rýchlo overiť vášho partnera alebo zákazníka.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo EU

Automatizované business poradenstvo? Dáta hovoria svojou rečou, chceme vás naučiť im rozumieť. Chceme preniesť časť nášho poradenského know-how do reči čísiel a grafov, ktorým budete schopní porozumieť. Chceme, aby Valida bola vaším poradcom, postupne ju učíme, ako pre Vás interpretovať dáta, ktoré sú verejne dostupné. Veríme že Valida Vám postupne bude vedieť zodpovedať na veľa otázok, ktoré pomôžu Vášmu podnikaniu. Poďme sa učiť čítať dáta spoločne.

V pilotnej verzii spúšťame tri dôležité časti projektu – Vizitka firmy, Porovnávač firiem a službu Test podniku v ťažkostiach

Vizitka firmy

Prinášame pre Vás na jednom mieste ucelené najdôležitešie informácie súvisiace s financiami. Chceme Vám umožniť jednoducho overiť a vidieť ako sa firme darí. Stručne, aktuálne informácie dostupné z verejných zdrojov. Nerozptyľovať sa inými možnosťami, rýchlo si urobiť scan toho podstatného o zvolenej firme.

Vizitka

Jasne, že pre každú firmu je to podstatné niečo mierne iné, ukazovateľov máme desiatky a ešte aj niektoré samotné ukazovatele majú rôzne spôsoby výpočtu. Vybrali sme na úvod také údaje, ktoré podľa nás charakterizujú firmu, popisujú jej dôležité výsledky najmä z pohľadu výkonnosti. Zvykli sme si hodnotiť firmy najmä z pohľadu tržieb alebo dosiahnutého zisku, ale to v tejto dobe nestačí. Nežijeme v dobe stabilného rastu, práve naopak, nepredvídateľné zmeny, ktoré sme zažili za posledné 2-3 roky nás čakajú aj v tých nasledujúcich rokoch. Preto je dobré snažiť sa rozumieť aspoň základným finančným informáciám detailnejšie, snažiť sa pochopiť, čo nám čísla prezrádzajú o firme a jej výkonnosti.

Porovnávač firiem

Porovnávač firiem

Je moja firma na tom lepšie alebo horšie ako konkurent? Umožníme Vám porovnať sa s konkurenčnými firmami, identifikovať slabé a silné stránky v porovnaní s konkurenciou. Porovnávač umožňuje porovnať naraz až 5 firiem.

Vyskúšajte Porovnávač firiem

Valida asistent

Valida asistent poskytuje sadu samostatných služieb, ktoré na základe aktuálne spracovávaných dát poskytujú odpovede, návody a vysvetlenia na konkrétne business otázky užívateľa. Medzi prvými službami spúšťame službu Test podniku v ťažkostiach, v blízkej dobe pre Vás pripravujeme sadu nových služieb.

Overte či je podnik v tažkostiach

V blízkej dobe pre Vás pripravujeme sadu nových služieb, ktoré využívajú aktuálne spracovávané data.

S akými dátami aktuálne pracuje Valida? Viac sa dozviete v článku o spôsobe spracovania dát. Naše dátové zdroje postupne pre Vás rozširujeme.

Ako Valida spracováva dáta? Viac sa dozviete v krátkom článku o procese čistenia, spracovávania a uloženia dát.

Tešíme sa na Vašu spätnú väzbu.


Projekt Business Roentgen

Identifikačné údaje

Názov prijímateľa:
Centire s.r.o.
Názov projektu:
Business Roentgen
Miesto realizácie projektu:
Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra
Výška zazmluvneného NFP
707 662,77 €

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh inovovať poskytovanie služieb biznis poradenstva. Predmetom realizácie výskumno-inovačnej časti projektu je identifikácia dostupnosti a využiteľnosti otvorených dát, vývoj algoritmov na ich spracovanie, interpretáciu a vizualizáciu, pričom výstupom projektu má byť portál a aplikačné programové vybavenie, ktoré bude schopné pracovať s otvorenými dátami, analyzovať a vyhodnocovať ich, vizualizovať, interpretovať a automatizovaným spôsobom poskytovať rady a odporúčania, ktoré majú charakter poradenských služieb. Hlavným konzumentom služieb by mali byť malé a stredné podniky.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Partneri projektu

logo UKF
logo Centire s. r. o.