RapidInfo REST API

RapidInfo je dynamická REST API služba poskytujúca konsolidované a aktuálne základné informácie o firmách na Slovensku. S jednoduchou integráciou a prehľadnou dokumentáciou v SWAGGERi minimalizujeme požiadavky na vaše IT tímy.

Využite náš flexibilný nástroj pre rýchle zadávanie údajov do vašich informačných systémov a automatizované vypĺňanie formulárov na webe. Zabezpečíme presnosť a úplnosť údajov, zvýšime komfort vašich zákazníkov.

V dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí je kľúčové mať aktuálne a spoľahlivé informácie o firmách, s ktorými spolupracujete. Správne a pohodlné zadávanie týchto údajov do vašich IT systémov môže byť časovo náročné a komplikované. Naša služba, Valida RapidInfo, je tu práve preto, aby vám v tomto procese pomohla a zjednodušila ho. V tomto článku vám predstavíme výhody a možnosti, ktoré Valida RapidInfo prináša.

Valida RapidInfo bola navrhnutá s ohľadom na potreby zákazníkov, ktorí potrebujú jednoduchý a rýchly spôsob zadávania aktuálnych údajov o firmách do svojich IT systémov. S našou službou už nemusíte manuálne vyhľadávať a ručne vkladať informácie o firmách. Služba RapidInfo vám umožňuje získať tieto údaje jednoducho a pohodlne, čím vám šetrí čas a minimalizuje možnosť chýb.

Mám záujem o Valida RapidInfo

Rýchly prístup ku spoľahlivým firemným údajom

Valida RapidInfo prináša výhody v rôznych oblastiach a umožňuje použitie vo viacerých scenároch:

diagram
  • Automatické dopĺňanie registračných formulárov

    S RapidInfo môžete automatizovať proces vyplňovania registračných formulárov na vašich webových stránkach. Údaje o firme, ako adresa, IČO a kontaktné údaje, môžu byť automaticky získané a doplnené do formulárov, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces registrácie pre vašich zákazníkov.

  • Dopĺňanie údajov do účtovných a CRM systémov

    RapidInfo vám umožňuje automatické dopĺňanie údajov o firmách do vašich účtovných a CRM systémov. Pri vytváraní nových záznamov alebo aktualizácii existujúcich údajov sa nemusíte zaoberať manuálnym vyhľadávaním a vkladaním informácií. Valida RapidInfo vám poskytuje aktuálne a spoľahlivé údaje, čo zvyšuje presnosť a úplnosť dát vo vašich systémoch.

Dátové služby Valida

Viac ako 30 verejných dátových zdrojov
Komplexná databáza firiem na Slovensku
Pravidelná aktualizácia a validácia dát

RapidInfo je flexibilným nástrojom, ktorý môže byť prispôsobený potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti. Služba je postavená na technológii REST API, čo znamená, že vám poskytujeme prístup ku konsolidovaným dátam prostredníctvom jednoduchého rozhrania. REST API umožňuje komunikáciu medzi rôznymi systémami a poskytuje vám flexibilitu a rýchlosť pri získavaní a spracovaní údajov o firmách.

Technická dokumentácia RapidInfo je spracovaná v prostredí SWAGGER, čo je nástroj pre dokumentáciu a interakciu s REST API, ktorý hrá dôležitú úlohu pri používaní Valida RapidInfo. SWAGGER poskytuje prehľadnú a interaktívnu dokumentáciu REST API služby, ktorá vám umožňuje ľahko porozumieť a používať jej funkcionalitu.

S pomocou SWAGGERu môžete jednoducho preskúmať dostupné koncové body (endpoints) REST API, ich parametre a očakávaný formát dát. Taktiež vám umožňuje vyskúšať a otestovať API priamo v rozhraní SWAGGERu bez potreby ďalších nástrojov alebo kódu.

Vďaka prehľadnej dokumentácii v prostredí SWAGGER integrácia REST API s Valida RapidInfo je intuitívna a bezproblémová. Užívatelia môžu jednoducho nájsť všetky potrebné informácie o použití API a prispôsobiť si integráciu podľa svojich potrieb.

K službe Valida RapidInfo je možné sa pripájať rôznymi nástrojmi.

Návody na pripojenie k Valida RestAPI

Máte záujem o Valida RapidInfo?

Ak máte záujem o Valida RapidInfo alebo chcete bližšie informácie, prípadne individuálnu konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie dátové služby

Valida FlexApi

Služba poskytuje flexibilné API pre získanie firemných údajov podľa individuálnych potrieb zákazníka.