Vizitka firmy

Úvodnú stránku pre každú firmu voláme Vizitka firmy. Je rozdelená na viaceré sekcie, pričom každá z nich zobrazuje tematicky iné informácie združené v logických celkoch. Účel Validy je umožniť širokej verejnosti spraviť si rýchly obraz o hospodárení firmy na základe verejne dostupných dát.

Nasleduje prehľad komponentov vizitky spolu s vysvetlením prečo sme na tento účel vybrali práve tieto ukazovatele.

Údaje o firme

Základné informácie firmy

Na jednom mieste sú koncentrovane zobrazené všetky dôležité informácie potrebné k jednoznačnej identifikácii spoločnosti voči Obchodnému registru. Jednoducho, jedným kliknutím ich viete skopírovať a vložiť do vlastného dokumentu alebo informačného systému a to:

  • samostatne každú informáciu, alebo
  • spoločne vo forme hlavičky do objednávky alebo zmluvy.

Pri overení vám bude nápomocný aj výpis z Obchodného registra. Otvorí sa v samostatnom okne.

Hospodárske výsledky

Hospodárske výsledky

Graf zobrazuje hospodárske výsledky firmy za posledných 6 rokov. Valida spracováva aj staršie finančné dáta. Pri všetkých zobrazeniach však chceme cielene zamerať Vašu pozornosť len na také časové obdobie, ktoré reálne môže mať vzťah k súčasnej výkonnosti analyzovanej firmy.

Viac o grafe Hospodárske výsledky si prečítajte v samostanom článku.

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Valida zjednodušenou formou vysvetľuje údaje v poslednom podanom výkaze ziskov a strát. Naučili sme Validu interpretovať najčastejšie kombinácie údajov vo výsledovkách bežných typov firiem. Môže sa však stať, že niektoré špecifické prípady údajov nerozpozná úplne správne.

Rizikové faktory

Rizikové faktory

Valida overuje viaceré rizikové faktory, ktoré považuje za užitočné z pohľadu spoľahlivosti firmy. Overenie prebieha na základe voľne dostupných dát vo viacerých registroch.

Rizikové faktory si prečítajte v samostatnom článku.

Indexy a modely

Indexy a modely

V ekonomickej teórii existuje množstvo matematických modelov, ktoré sa snažia popísať rôzne aspekty hospodárenia firiem. My sme vybrali dva populárne, ktoré sa snažia popísať minulosť aj predpovedať blízku budúcnosť firmy - Altmanov index a Index O5. Okrem toho zobrazujeme aj nový index daňovej spoľahlivosti.

Relatívne ukazovatele

Relatívne ukazovatele

Zo širokého výberu ukazovateľov sme vybrali päť ukazovateľov, ktoré najvernejšie odzrkadľujú aktuálnu finančnú situáciu firmy a majú pre používateľov najväčší prínos. Sú to: hrubá marža, finančná produktivita práce, rentabilita aktív, celková zadlženosť a likvidita II. stupňa.

Po kliknutí na ukazovateľ sa zobrazí detailný graf s vysvetlením a možnosťou stiahnutia grafu pre vlastné účely.

Absolútne ukazovatele

Absolútne ukazovatele

Z absolútnych ukazovateľov finančnej výkonnosti sme vybrali päť ukazovateľov: výnosy celkom, pridaná hodnota, aktíva, vlastné imanie a pracovný kapitál.

Po kliknutí na ukazovateľ sa zobrazí detailný graf s vysvetlením a možnosťou stiahnutia grafu pre vlastné účely.

Skrátené výkazy

Skrátené výkazy

Zobrazujeme výkaz ziskov a strát a súvahu v skrátenej podobe tak, aby sa všetky údaje prehľadne zobrazili na jednej obrazovke. Jednotlivé riadky výkazu ziskov a strát sme usporiadali tak, aby korešpondovali so spôsobom interpretácie jednotlivých údajov, ktorý používame vo Valide.