Finančné pojmy a ukazovatele

Stručný prehľad použitých pojmov a príslušných metodík.