Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 45110
Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 34534 39129 38275 37561
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 23226 28464 26897 26001
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 11308 10664 11378 11560
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 4930 5160 5033 5150
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. 862 1093 857 993
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
AUTO - IMPEX spol. s r.o. -99 71 100 196

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.