Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 33120
Oprava strojov
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 176946 83054 88345 143548
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 176946 83054 88345 143548
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 20379 17785 20417 33086
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 2754 1499 1598 14211
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. 1642 628 768 10798

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.