Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
KOVAL SYSTEMS, a. s. 25990
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 21158 19292 19242 29359
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 34 25 18 82
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 21123 19267 19224 29277
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 8099 7529 6448 8840
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 3610 3941 1818 2911
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
KOVAL SYSTEMS, a. s. 1168 1389 24 609

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.