Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 46310
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 31548 36362 36376 35838
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 26920 31798 31122 30275
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 4628 4564 5254 5563
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 2713 3732 2863 3157
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 1195 2171 1179 1484
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
BONI FRUCTI, spol. s r.o. 946 1492 850 1140

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.