Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
Estamp Slovakia s.r.o. 29320
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 39648 34334 31721 44931
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 3616 5031 2749 3102
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 36032 29303 28972 41829
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 3256 4186 3882 3748
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 3515 3025 2860 5091
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Estamp Slovakia s.r.o. 1547 1342 882 2863

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.