Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
DMJ MARKET, s.r.o. 46390
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Tržby spolu
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 22958 22314 26955 28593
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 22870 22228 26851 28474
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 88 86 103 119
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 2248 2196 2424 2709
EBITDA
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 338 249 268 357
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2020 2021 2022 2023
DMJ MARKET, s.r.o. 145 68 87 151

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.