Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
Smartpoint s.r.o. 49410
Nákladná cestná doprava
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 20297 17310 21675 32958
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 4127 2520 3125 3903
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 16171 14790 18549 29055
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 1897 2371 3225 6051
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 1392 1636 2265 4536
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Smartpoint s.r.o. 958 1070 1420 3093

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.