Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
Euro-Mall, s. r. o. 47410
Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 88045 95778 59907 29215
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 88027 95763 59880 29188
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 18 16 27 27
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 459 580 504 238
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 457 572 497 236
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Euro-Mall, s. r. o. 344 445 384 158

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.