Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 46690
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 79287 75590 94101 117014
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 79153 75515 93999 116872
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 134 75 103 142
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 12332 13085 16618 22353
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 4158 5301 6882 10002
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
HAGARD: HAL, spol. s r.o. 2474 3373 4605 7058

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.