Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnávané subjekty

Skryť tabuľky
Názov firmy NACE (odvetvie) Možnosti
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 86100
Činnosti nemocníc
Tržby spolu
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 21480 23810 26686 27996
Tržby z predaja tovaru
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 2124 2069 2180 2907
Tržby z predaja výrobkov a služieb
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 19356 21741 24506 25089
Pridaná hodnota
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 14036 15883 15663 16535
EBITDA
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 818 2188 3255 2332
Zisk po zdanení
V tis. EUR 2019 2020 2021 2022
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 419 1325 2049 1147

Získajte bezplatne viac informácií

Porovnávač

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Podrobné informácie získate po zaregistrovaní.