Valida Data monitor

Váš partner v monitoringu verejne dostupných dát o vašej firme

Reputácia firmy je jedným z kľúčových aktív akéhokoľvek podniku.

Bezplatná služba Valida Data monitor vás bude informovať o zmenách vo verejných zdrojoch dát o vašej firme. S touto službou môžete byť aktívny vo vašej reakcii na nežiadúce zmeny a zachovať priaznivý online obraz vašej spoločnosti.

Bezplatný monitoring informácií o vašej firme
Posielanie notifikácií o zmenách emailom
Kontrola dát vo viac ako 25 verejných registroch

Valida Data monitor

Automatický dohľad nad vaším verejným obrazom v digitálnom svete

diagram

Valida Data monitor je bezplatná a inovatívna služba zameraná na neustály dohľad nad vaším verejným obrazom v digitálnom svete. Nezáleží, či ste mladá spoločnosť práve začínajúca na trhu, alebo etablovaný podnik s rokmi skúseností, naša služba je pripravená chrániť vašu reputáciu.

Naša platforma aktívne skenuje a analyzuje viac ako 25 verejných registrov, aby vám poskytla aktuálne a relevantné informácie o tom, ako je vaša firma vnímaná online.

S našou službou budete vždy informovaný o zmenách vo verejných dátach o vašej firme, čo vám umožní včas odhaliť a riešiť problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vašu reputáciu.

Valida Data monitor aktívne sleduje zmeny v týchto registroch a zoznamoch:

 • Register právnických osôb

  Základné údaje o firme

 • Dlhy a nedoplatky

  Finančná správa, Sociálna poisťovňa, VšZP, Union, Dlžník štátu

 • Úpadok alebo zánik spoločnosti

  Reštrukturalizácia, Konkurz, Likvidácia, Spoločnosť v kríze

 • Záznamy a zákazy

  Register trestov právnických osôb, Register nelegálneho zamestnávania, Zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, Zákaz čerpať fondy EÚ

 • Finančná správa

  Index daňovej spoľahlivosti, Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie DPH, Zoznam vymazaných platiteľov DPH

 • Iné verejné registre

  Register partnerov verejného sektora, Register hospodárskych subjektov, Register subjektov verejnej správy, Register výskumných organizácií, Register sociálnych podnikov, Register subjektov finančného trhu, Register audítorských spoločností, Register poskytovateľov sociálnych služieb

 • Register účtovných závierok