SÉRIA WebinároV

Ako mať firemné financie pod kontrolou

V sérii štyroch webinárov vám prakticky a len s nevyhnutným minimom teórie vysvetľujeme, čo s čím vo svete riadenia financií vo firme súvisí, ako sú financie prepojené s vaším biznisom a účtovníctvom. Povieme si, čo sú kľúčové parametre, ktoré je potrebné sledovať, aby vám nič neuniklo.

Nenechajte si ujsť náš nasledujúci webinár na tému:

 • 12.6. Udržateľný cash-flow

V rámci série webinárov pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy:

 • 26.6. Ako financovať rozvoj firmy
12. 6. 2024
10.00 – 11.00
Online
ZDARMA
Aktuálny webinár zo série Ako mať firemné financie pod kontrolou

Udržateľný cash-flow

Pozývame vás na webinár s témou Udržateľný cash-flow, kde sa budeme zaoberať analýzou cash-flow pomocou externých a interných dát. Ukážeme vám, ako výkazy, use-casey a benchmarking môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu cash-flow a jeho riadeniu vo firme. S pomocou nástroja Validy vám predstavíme výhody sledovania týchto ukazovateľov na celkovej úrovni spoločnosti.

V druhej časti sa dozviete, prečo zisk automaticky neznamená pozitívny cash-flow. Pozrieme na výsledovku aj súvahu a uvedieme si pár príkladov – ako sa na cash-flow odrazí kúpa automobilu do majetku firmy v decembri alebo realizácia veľkej zákazky a fakturácia výnosov v rámci decembra.

Obsah webinára:

Externé dáta a cash-flow:

 • Analýza výkazov a benchmarking
 • Use-casey z reálnej praxe
 • Výhody sledovania externých ukazovateľov pomocou Validy

Interné dáta a cash-flow:

Na praktických príkladoch si ukážeme dôležitosť budovania interného reportingu a controllingu vo firmách, pričom sa zameriame na tri kľúčové oblasti:


1. Ziskovosť:

 • Príklad reportu zobrazujúceho maržovosť jednotlivých produktov a zákazníkov
 • Vysvetlenie významu týchto informácií pre riadenie zisku a jeho vplyv na cash-flow

2. Pohľadávky/Záväzky:

 • Význam sledovania termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov
 • Metódy zrýchlenia inkasa pohľadávok: manažovanie pohľadávok, upomienky, bonusy za skoršiu platbu, faktoring
 • Ukážka reportu Ageing account receivables – pohľadávky po splatnosti a simulácia vplyvu zmien v dobe splatnosti na pohľadávkach a záväzkoch na cash-flow

3. Zásoby:

 • Príklad sledovania obrátkovosti jednotlivých tovarov
 • Dôvody pre interné sledovanie zásob na nižšej úrovni oproti celkovým zásobám vo výkazoch

Webinár poskytne praktické rady a ukážky, ako efektívne riadiť cash-flow vo vašej firme pomocou interných a externých dát, čím zabezpečíte finančnú stabilitu a rast.

 

Komu sú primárne webináre určené:

 • Ak ste vlastník firmy, získané vedomosti vám pomôžu lepšie rozhodovať, včas identifikovať potenciálny problém, korigovať podnikanie smerom k vyšším ziskom.
 • Ak ste účtovník, poznatky z webinárov vám umožnia, aby ste vedeli svojim klientom ponúknuť služby a rady s väčšou pridanou hodnotou, nad rámec bežného účtovania.

Lektori

Renáta Kiselicová

Renáta položila základy dnešnej spoločnosti Centire ešte v polovici 90-tych počas štúdia na Fakulte manažmentu UK. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, viedla viaceré projekty znižovania nákladov v stredných a veľkých firmách.

Vo verejnom aj súkromnom sektore odborne riadila projekty zamerané na optimalizáciu nákladov a procesov. Expertne vedie tím portálu Valida.

Marek Psota

Marek sa pohybuje v oblasti podnikových financií, finančného manažmentu a kontrolingu viac ako 12 rokov. Po dlhoročnom pôsobení v korporátnom prostredí na Slovensku a vo Fínsku a kratšej skúsenosti vo svete startupov založil poradenskú spoločnosť Finpower s.r.o., ktorá pomáha firmám lepšie pochopiť ich finančné dáta a využívať ich vo svoj prospech. Okrem toho pomáha firmám zlepšovať fungovanie ich finančných oddelení, nastavovať a optimalizovať procesy a automatizovať rutinné činnosti na finančných oddeleniach.

Cena webinárov

Cena s DPH: ZDARMA

Registrácia

Webinár je realizovaný online prostredníctvom platformy Zoom.

Prístup na vybratý webinár bude zaslaný na email, ktorý zadáte pri registrácii, najneskôr deň pre konaním webinára.