Rozdelenie výsledku hospodárenia a schválenie účtovnej závierky

Dozviete sa aké povinnosti má firma s účtovnou závierkou a aké termíny sú pre firmu dôležité.

Metodika
Valida služby