Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Valida Data monitor

Sledujte vlastnú firmu, obchodných parnerov alebo potenciálnych klientov.

Využite bezplatný monitoring jednej firmy, alebo platený monitoring viacerých firiem.

Služba vám poskytne:

monitoring zadaných firiem
posielanie notifikácií o zmenách emailom
kontrola dát vo viac ako 25 verejných registroch

Rozdelenie výsledku hospodárenia a schválenie účtovnej závierky

Služba umožňuje vytvorenie podkladov pre rozdelenie výsledku hospodárenia a schválenie jednej účtovnej závierky.

Určená je pre právnu formu: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Služba vám poskytne:

Zníženie chybovosti a prácnosti. Vypracovanie dokumentov podľa platnej legislatívy.
Podklady s predvyplnenými údajmi z verejných registrov. Kalkulačka rezervného fondu.
Vytvorenie zápisnice z valného zhromaždenia bez manuálneho prepisovania.

Sektorový prehľad

Získate spracované a očistené dáta o firmách a sektoroch. S pomocou konzultantov v dátach objavíte nové podnikateľské príležitosti pre vašu firmu.

Služba vám poskytne:

informácie a prehľady dát o slovenských podnikoch a odvetviach
konzultácie k analýzam, trhom a sektorom, aby ste vedeli dáta využiť vo váš prospech

Dátové služby Valida

Dynamické a flexibilné API pre prístup k naším dátovým zdrojom. Poskytujeme dve služby Valida RapidInfo a Valida FlexAPI.

Služba vám poskytne:

komplexnú databázu firiem na Slovensku
dáta z viac ako 30 verejných dátových zdrojov
pravidelne aktualizované a validované dáta

Test podniku v ťažkostiach

Overte či je podnik v ťažkostiach pri žiadosti o grant podľa Nariadenia EÚ č. 651/2014.

Služba vám poskytne:

nevyhnutný test pri žiadosti o grant EÚ
podstatné finančné ukazovatele a ich hodnoty
výsledok testu s detailným vysvetlením

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky. Porovnajte si výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu vybraných firiem.

Služba vám poskytne:

porovnanie až 5 firiem
prehľadná grafická interpretácia až 24 finančných ukazovateľov porovnaných firiem