Ako sa pripojiť z Excelu na Valida REST API

Valida RapidInfo je dynamická API služba poskytujúca konsolidované informácie o firmách pôsobiacich na Slovensku v reálnom čase.

V tomto článku sa dozviete ako jednoducho a rýchlo získať prístup v Exceli k firemným údajom prostredníctvom tejto služby.

Návod je rozdelený na dve časti. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadať informácie o jednej firme, čítajte tu. Ak chcete získavať informácie pre skupinu firiem, čítajte tu.

Pre pripojenie na rozhranie API potrebujete autorizačný token, o ktorý môžete požiadať na e-mailovej adrese ahoj@valida.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Pripojenie k informáciám o jednej firme

Potrebujete získať informácie o firme v prehľadnej tabuľke? V tejto časti článku sa dozviete ako sa pripojiť k zdroju a získať informácie o jednej firme.

1. Najskôr cez položku Údaje kliknite na možnosť Z webu.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 1

2. Otvorí sa vám okno, kde v možnosti Rozšírené zadáte URL adresu webovej stránky, z ktorej chcete získať údaje. V prípade konkrétnej firmy zadáte adresu https://restapi.valida.sk/RapidInfo/ a identifikačné číslo firmy (IČO). Nezabudnite sa autorizovať prostredníctvom pridaného Parametra Authorization a tokena, ktorý ste získali pri registrácii do služby.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 2

3. V niektorých prípade môže Excel vyžadovať ešte dodatočné informácie o prístupe k zdroju. V tomto prípade iba vyberte možnosť Anonymné a dajte Pripojiť.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 3

4. Excel vytvorí pripojenie na zdroj dát a zobrazí dostupné údaje v Editore, kde je potrebné dáta rozbaliť a konvertovať do tabuľky. To môžete urobiť kliknutím na List v zázname data, následne na Record v Zozname a v menu možnosti Konvertovať - Do tabuľky.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 4.1

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 4.2

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 4.3

5. Pokiaľ nechcete tabuľku ďalej upravovať, zvoľte v menu Domov možnosť Zavrieť a načítať.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 5

6. V zošite sa vám otvoril nový hárok, v ktorom je vytvorené pripojenie a načítaná tabuľka s informáciami o firme. S tabuľkou môžete pracovať alebo si ju skopírujte ako hodnoty, čim stratíte prepojenie na zdroj. Keď sa však bližšie pozriete na tabuľku, zistíte, že niektoré hodnoty zostali nerozbalené a majú dátový typ Record alebo List. Tieto hodnoty je možné získať ďalšou úpravou v Editore. Stačí, aby ste sa nasmerovali na daný Dotaz v časti Dotazy a pripojenia a zvolili možnosť Upraviť.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 6

7. Po otvorení Editora vyberte v menu záložku Transformovať a možnosť Transponovať, čím preklopíte hodnoty v riadkoch na stĺpce a stĺpce na riadky.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 7

8. V takto transponovanej tabuľke nemajú stĺpce hlavičku a hodnoty zodpovedajúce názvom stĺpcov sa stali súčasťou riadkov. Aby ste mohli pokračovať ďalej, vytvorte hlavičku tabuľky pomocou voľby Transformovať a Použiť prvý riadok ako hlavičky.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 8

9. Teraz sa vám v stĺpci s hodnotami Record a List objaví možnosť rozbaliť údaje. Kliknite na symbol dvoch šípok v názve stĺpca a vyberte možnosť, ktoré hodnoty si želáte rozbaliť.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 9.1

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 9.2

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 9.3

10. Keď máte rozbalené všetky hodnoty, je čas rozhodnúť sa, či chcete mať tabuľku v takomto širokom stĺpcovom formáte alebo sa vrátite do predchádzajúceho riadkového zobrazenia. Tabuľku teda môžete vložiť cez Domov – Zavrieť a načítať alebo pristúpiť k prevodu tabuľky a v prvom kroku degradovať hlavičky cez Transformovať a Použiť hlavičky ako prvý riadok.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 10

11. Následne môžete tabuľku opäť transponovať cez menu TransformovaťTransponovať a vložiť cez Domov - Zavrieť a načítať.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 11

12. V hárku sa vám aktualizovala tabuľka. Táto obsahuje viac riadkov a to vďaka rozbaleným dátam, ktoré boli predtým uložené ako záznam alebo list.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 1 firma: krok 12

Pripojenie k informáciám o skupine firiem

Čo však, ak chcete získať informácie o skupine firiem? Poďte to skúsiť podľa tohto návodu.

1. Pracovať budete v editore, ktorý je potrebný spustiť cez záložku Údaje, možnosť Získať údaje a Spustiť editor Power Query.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 1

2. Cez Domov – Nový zdroj vyberte zdroj, z ktorého chcete načítať zoznam firiem, ku ktorým budete získavať informácie.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 2

3. Podľa typu zdroja sa vám otvorí navigátor, kde vyberiete želaný zoznam a potvrdíte cez tlačidlo OK.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 3

4. Overte si, či nahraný zoznam IČO je vo formáte text. Pokiaľ nie, musíme zmeniť dátový typ na Text, inak nebude pripojenie na službu Valida RapidInfo fungovať. Označte stĺpec a cez Domov – Typ údajov zvoľte Text.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 4

5. K zdroju informácii o firme budete pristupovať cez funkciu, ktorú zapíšete do nového stĺpca vytvoreného cez možnosť Pridať stĺpec a Vlastný stĺpec. Otvorí sa vám okno s definíciou vlastného stĺpca. Funkcia Web.contents sa pripojí na url adresu Valida REST API, pričom pre každý riadok z tabuľky doplní adresu o konkrétne IČO. Do funkcie potrebujete uviesť aj autorizačným token.

(Web.Contents("https://restapi.valida.sk/RapidInfo/"&[ICO], [Headers = [#"Authorization"= "token"]]))

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 5

6. Pokiaľ ste spravili všetko správne, pripojili ste sa na službu RapidInfo a stiahli sa informácie o firmách. Do tabuľky sa pridal nový stĺpec, ktorý obsahuje údaje vo formáte Binary. Aby ste vedeli dáta ďalej rozbaliť, kliknite pravým tlačidlom myši na názov nového stĺpca a zvoľte možnosť Transformovať – JSON.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 6

7. Záznamy sa zmenili na typ Record a teraz môžete dáta rozbaliť pomocou ikony dvoch šípok v názve stĺpca.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 7

8. Nový stĺpec s príponou .data obsahuje všetky údaje o firme ako záznam, ktorý ďalej rozbalíte klikom na dvojšípku, pričom si môžete zvoliť, ktoré dáta chcete do tabuľky pridať.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 8

9. Pri kontrole pridaných stĺpcov si všimnite, že niektoré položky obsahujú ďalšie zoznamy, ktoré je potrebné pre ďalšiu prácu taktiež rozbaliť.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 9

10. Pokiaľ už nechcete údaje ďalej upravovať, kliknite na Domov – Zavrieť a uložiť.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 10

11. Do hárku sa vám vložila tabuľka s informáciami pre každú firmu v zozname. Tabuľka obsahuje pripojenie na zdroj, preto ju môžete podľa potreby aktualizovať alebo si ju môžete skopírovať ako hodnoty.

Pripojenie z Excelu k Valida REST API - 2 firma: krok 11

Dozvedeli ste sa, ako získať firemné údaje prostredníctvom programu Excel pre jednu firmu aj pre skupinu viacerých firiem. K službe Valida RapidInfo je možné sa pripájať rôznymi nástrojmi. Prečítajte si aj náš návod k programu Power BI.

O dátových službách Valida sa viac dočítate na našej stránke alebo v technickej dokumentácii Valida REST API, kde môžete dostupné endpointy otestovať.

Máte záujem o Dátové služby Valida?

Ponúkame dynamické a flexibilné API pre prístup k naším dátovým zdrojom. Pre bližšie informácie a individuálnu konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.