Ako sa pripojiť z Power BI na Valida REST API

Valida RapidInfo je dynamická API služba poskytujúca konsolidované informácie o firmách pôsobiacich na Slovensku v reálnom čase.

V tomto článku sa dozviete ako jednoducho a rýchlo získať prístup v Power BI k firemným údajom na Slovensku prostredníctvom tejto služby.

Návod je rozdelený na dve časti. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa pripojiť k zdroju dát a získať informácie o jednej firme, čítajte tu. Ak chcete získavať informácie pre skupinu firiem, čítajte tu.

Pre pripojenie na rozhranie API potrebujete autorizačný token, o ktorý môžete požiadať na e-mailovej adrese ahoj@valida.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Pripojenie k informáciám o jednej firme

1. Najskôr cez položku Domov kliknite na Získať údaje a vyberte možnosť Web.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - 1 firma: krok 1

2. Otvorí sa vám okno, kde v možnosti Rozšírené zadáte URL adresu webovej stránky, z ktorej chcete získať údaje. V prípade konkrétnej firmy zadáte adresu https://restapi.valida.sk/RapidInfo/ a identifikačné číslo firmy (IČO). Nezabudnite sa autorizovať prostredníctvom pridaného Parametra Authorization a tokena, ktorý ste získali pri registrácii do služby.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - 1 firma: krok 2

3. Power BI vytvorí pripojenie na zdroj dát a zobrazí dostupné údaje v Editore, kde si môžete údaje upraviť alebo rovno Zavrieť a použiť.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - 1 firma: krok 3

4. Do modelu sa načítala nová tabuľka s informáciami o firme, ktorú môžeme ďalej používať a prepájať s ďalšími tabuľkami v modeli.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - 1 firma: krok 4

Pripojenie k informáciám o skupine firiem

1. Pokiaľ máte v modeli tabuľku so zoznamom identifikačných čísiel (IČO) želaných firiem, môžete pracovať priamo s ňou. Pokiaľ máte takýto zoznam v inom zdroji, napríklad v Exceli, potrebujete ho najskôr nahrať do Power BI. Cez položku Domov a Excelový zošit môžete vložiť daný súbor, pričom položky načítajte alebo upravte cez možnosť Transponovať údaje.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 1

2. Položky v zozname môžete ľubovoľne upraviť, avšak IČO musí byť uložené ako text. Inak by vyhľadávanie cez službu RapidInfo nebolo možné. Overte si preto, aký údajový typ je stĺpec ICO a v prípade potreby zmeňte cez Transformovať a Typ údajov stĺpec na Text.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 2

3. K zdroju informácii o firme budete v tomto prípade pristupovať cez funkciu, ktorú zapíšete do nového stĺpca vytvoreného cez možnosť Pridať stĺpec a Vlastný stĺpec. Funkcia Web.contents sa pripojí na url adresu Valida REST API, pričom pre každý riadok z tabuľky doplní adresu o konkrétne IČO. Do funkcie potrebujete uviesť aj autorizačným token.

(Web.Contents("https://restapi.valida.sk/RapidInfo/"&[ICO], [Headers = [#"Authorization"= "autorizačný token"]]))

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 3

4. Pokiaľ ste spravili všetko správne, Power BI sa pripojí na službu RapidInfo a začne sťahovať informácie o firmách. Do tabuľky pridá nový stĺpec, ktorý obsahuje údaje vo formáte Binary. Tieto údaje viete ľahko rozbaliť kliknutím na dve šípky v názve stĺpca.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 4

5. Ak si už neželáte tabuľku ďalej upravovať, uložte a zavrite zmeny cez položku DomovZavrieť a použiť.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 5

6. Údaje sú pripravené na použitie a vy môžete začať skladať svoj prehľad vo forme grafov. Jednoduchou ukážkou je napríklad grafické rozdelenie firiem podľa hospodárskeho odvetvia SK NACE alebo podľa sídla firmy. Keď tvoríte podobu svojej nástenky, môžete zistiť, že údaje nie sú vo vyhovujúcom formáte alebo obsahujú údaje, ktoré komplikujú ich použitie. Napríklad koláčový graf počtu firiem podľa sídla ukazuje, že Bratislava je rozdelená na mestské časti a graf je kvôli tomu menej čitateľný.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 6

7. Úprava dát pomocou Editora Power Query je veľmi jednoduchá. Editor otvoríte cez Domov a Transponovať údaje. Nájdite a označte stĺpec data.obec a cez možnosť TransformovaťRozdeliť stĺpec vyberte Podľa oddeľovača.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 7

8. Zvoľte vlastný oddeľovač – pomlčku, ktorá oddeľuje názov mesta Bratislava od názvu mestských častí.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 8

9. Potvrďte a máte vytvorené dva stĺpce, pričom prvý obsahuje iba názvy spred pomlčky. Úpravy zatvorte a uložte. Do koláčového grafu vložte stĺpec obsahujúci očistené údaje. Hotovo.

Pripojenie z PowerBI k Valida REST API - viac firiem: krok 9

Dozvedeli ste sa, ako získať firemné údaje prostredníctvom programu Power BI. K službe Valida RapidInfo je možné sa pripájať rôznymi nástrojmi. Prečítajte si aj náš návod k programu Excel.

O dátových službách Valida sa viac dočítate na našej stránke alebo v technickej dokumentácii Valida REST API, kde môžete dostupné endpointy otestovať.

Máte záujem o Dátové služby Valida?

Ponúkame dynamické a flexibilné API pre prístup k naším dátovým zdrojom. Pre bližšie informácie a individuálnu konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.