EssenceMediacom Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • MediaCom Bratislava, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EssenceMediacom Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 8
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/26182/B
Od 7.3.2002, posledná zmena 21.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Andrej Dziak
IČO:
35832703
DIČ:
2020286620

IČ DPH:

SK2020286620
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2002
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
16 597 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MediaCom Holding Central and Eastern Europe GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma EssenceMediacom Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 291 474 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 410 EUR poklesol medziročne o 317 241 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,06%.

Absolútne ukazovatele

27 292 922 €

10,3 %

1 388 161 €

-13,1 %

9 670 159 €

20,8 %

572 826 €

-27,2 %

649 669 €

-24,0 %

Relatívne ukazovatele

5.09 %

-1,4 %

1.05

-0,4

0.01 %

-4,0 %

94.08 %

3,9 %

1.07

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb27 291 474 € 10,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie26 193 € -15,8 %
Služby25 877 120 € 11,9 %
Pridaná hodnota1 388 161 € -13,1 %
Osobné náklady1 321 327 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku29 166 € -43,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy-5 589 € %
Iné prevádzkové náklady9 540 € 17,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti22 539 € -94,6 %
HV z finančnej činnosti-9 224 € 6,1 %
z toho Nákladové úroky0 € -100,0 %
HV pred zdanením13 315 € -96,7 %
Daň11 905 € -86,7 %
HV po zdanení1 410 € -99,6 %
EBITDA51 705 € -89,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 670 159 € 20,8 %
 
Neobežný majetok30 460 € -38,3 %
Dlhodobý hmotný majetok30 460 € -38,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok9 604 238 € 21,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky39 993 € -10,6 %
Krátkodobé pohľadávky7 905 910 € 18,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 658 335 € 39,1 %
 
Časové rozlíšenie35 461 € 57,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky9 670 159 € 20,8 %
 
Vlastné imanie
572 826 € -27,2 %
Základné imanie16 597 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 660 € 0,0 %
HV minulých rokov553 159 € 23,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 410 € -99,6 %
 
Záväzky9 097 333 € 26,1 %
Dlhodobé záväzky6 115 € 164,5 %
Krátkodobé záväzky8 950 037 € 26,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé141 181 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?