AUPARK a. s.

Historický názov:
 • Aupark Property Holding a. s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUPARK a. s.
Sídlo:
Einsteinova 18
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5586/B
Od 24.7.2012, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
 • Jan Kubíček
 • Martin Ďuriančik
 • Martin Makovec
 • Martin Šmigura
 • Vincent Georges Rouget
 • Zuzana Janurová
IČO:
47240377
DIČ:
2023582737

IČ DPH:

SK2023582737
Podľa §4, registrovaný od 28.3.2013
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
7 525 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

  Firma AUPARK a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 373 918 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 9 757 765 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,15% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,75%.

  Absolútne ukazovatele

  38 387 415 €

  21,3 %

  20 511 795 €

  14,9 %

  508 898 643 €

  5,0 %

  148 284 959 €

  10,7 %

  19 236 562 €

  -8,7 %

  Relatívne ukazovatele

  57.99 %

  -3,5 %

  N/A

  -173,8

  1.92 %

  6,5 %

  70.86 %

  -1,5 %

  3.97

  -1,8 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru
  Tržby z predaja výrobkov a služieb35 373 918 € 21,9 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru
  Náklady na materiál, energie2 616 062 € 51,2 %
  Služby12 246 061 € 29,7 %
  Pridaná hodnota20 511 795 € 14,9 %
  Osobné náklady0 € -100,0 %
  Odpisy a opravné položky k majetku-417 103 € -101,2 %
  Opravné položky100 742 € -81,7 %
  Ostatné výnosy2 297 971 € -10,4 %
  Iné prevádzkové náklady999 716 € 46,2 %
  Zisk z predaja majetku
   
  HV z hospodárskej činnosti22 126 411 € 244,3 %
  HV z finančnej činnosti-8 001 985 € 19,4 %
  z toho Nákladové úroky7 432 684 € -16,9 %
  HV pred zdanením14 124 426 € 155,9 %
  Daň4 366 661 € 247,4 %
  HV po zdanení9 757 765 € 143,8 %
  EBITDA21 709 308 € %

   
  Aktíva
  Majetok celkom
  508 898 643 € 5,0 %
   
  Neobežný majetok462 687 043 € 0,7 %
  Dlhodobý hmotný majetok284 222 302 € -1,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok174 867 239 € 5,1 %
  Dlhodobý finančný majetok3 597 502 € 0,0 %
   
  Obežný majetok39 312 021 € 116,5 %
  Zásoby
  Dlhodobé pohľadávky20 507 417 € 100,0 %
  Krátkodobé pohľadávky3 870 514 € -9,5 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty14 934 090 € 7,6 %
   
  Časové rozlíšenie6 899 579 € -6,1 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky508 898 643 € 5,0 %
   
  Vlastné imanie
  148 284 959 € 10,7 %
  Základné imanie7 525 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania17 161 556 € %

  HV minulých rokov113 840 638 € -23,2 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení9 757 765 € 143,8 %
   
  Záväzky359 124 897 € 2,8 %
  Dlhodobé záväzky123 807 633 € 6,6 %
  Krátkodobé záväzky4 926 125 € 74,8 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé229 500 000 € 0,0 %
  Bankové úvery krátkodobé52 709 € %

  Rezervy dlhodobé, krátkodobé838 430 € 21,8 %
   
  Časové rozlíšenie1 488 787 € -7,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?