Blog Valida

Ako čítať firemné dáta, Dátové analýzy, štúdie a porovnania, Články o metodike a iné, ...

Analýzy a štúdie

Aj nízke nedoplatky a dlhy môžu spôsobiť zbytočné nepríjemnosti

Ako byť aktívne informovaný o dlhoch a nedoplatkoch vo vašej firme.

Analýzy a štúdie

Vyše 50-tisíc firiem si za rok 2022 nesplnilo povinnosť zverejniť účtovnú závierku

Podrobná analýza firiem, ktoré mali v roku 2022 povinnosť podať účtovnú závierku

Valida služby

Valida Data monitor

Bezplatná služba Valida Data monitor vás bude informovať o zmenách vo verejných zdrojoch dát o vašej firme.

Valida služby

Test podniku v ťažkostiach

Služba poskytuje údaje, na základe ktorých je možné posúdiť, či je podnik v ťažkostiach v zmysle definície uvedenej v Nariadení EÚ č. 1300/2013.

Valida služby

Valida RapidInfo

Služba poskytuje konsolidované a aktuálne základné informácie o firmách pôsobiacich na Slovensku.

Valida služby

Valida FlexApi

Služba poskytuje flexibilné API pre získanie firemných údajov podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Ako čítať firemné dáta

Porovnávač firiem

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Analýzy a štúdie

Finančné problémy firmy Dedoles a ich príčiny

Štúdia, ktorá vám ukáže ako voľne dostupné dáta môžu odhaliť príčiny finančných problémov vo firme.

Metodika

Čo nám hovoria ukazovatele - hrubá marža, celková zadĺženosť, likvidita a Index 05?

Dozviete sa ako máme týmto ukazovateľom správne rozumieť.

Ako čítať firemné dáta

Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

V analýze sa dozviete aké ukazovatele sú dôležité pre firmy poskytujúce služby.

Ako čítať firemné dáta

Porovnávač pre obchodnú firmu

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.

Ako čítať firemné dáta

Porovnávač pre výrobnú firmu

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.

Ako čítať firemné dáta

Vizitka firmy

Vizitka firmy ponúka komplexný prehľad o hospodárení každej firmy.

Ako čítať firemné dáta

Hospodárske výsledky

Graf Hospodárske výsledky poskytuje základný pohľad na vývoj hospodárenia firmy. Zobrazuje tržby, výnosy, prevádzkové výnosy a zisk po zdanení.

Ako čítať firemné dáta

Rizikové faktory

Valida overuje viaceré rizikové faktory, ktoré považuje za užitočné z pohľadu spoľahlivosti firmy.

Projekt Valida

O projekte Valida

Projektu Valida – automatické business poradenstvo pre firmy na základe verejne dostupných dát.

Projekt Valida

Spôsob spracovania dát

S akými dátami aktuálne pracuje Valida a ako tieto dáta spracováva?

Projekt Valida

Ako Valida spracováva dáta

Predstavíme vám ako portál Valida využíva automatizáciu dátových tokov pri zhromažďovaní údajov z verejných registrov.