TOP 40 najrýchlejšie rastúcich slovenských firiem podľa kritérií „Financial Times 1000“

Pred mesiacom zverejnil Financial Times rebríček top 1000 najrýchlejšie rastúcich firiem Európy. Zo slovenského pohľadu bol neveselý, pretože sa do neho dostala iba jedna lokálna firma. Podnietilo nás to však pozrieť sa na verejne dostupné dáta o slovenských podnikoch a identifikovať, ktoré z nich by sa do rebríčka FT 1000 pravdepodobne dostali, keby chceli.

"Iba jedna firma z tisíc?" Napriek všetkej tradičnej miestnej sebakritike vzbudil výsledok pochybnosti. Ako sa dalo zistiť z metodiky zostavenia rebríčka, zahŕňal iba firmy, ktoré sa do posúdenia prihlásili, resp. reagovali na výzvu na prihlásenie od organizátorov. Samovýber zákonite zvýhodnil firmy z krajín, kde má rebríček lepšiu propagáciu. Napríklad 31 % firiem tvoria firmy z Talianska, 20 % z Nemecka. Tieto dve krajiny sú spolu s Francúzskom a Veľkou Britániou sídlom troch štvrtín krajín zastúpených v zozname.

Položili sme si preto otázku - ako by vyzeral rebríček najrýchlejšie rastúcich slovenských firiem, keby bol postavený na verejných dátach? Pri rešpektovaní kritérií, ktoré platia pre hodnotenie FT?

Ktoré slovenské firmy rástli najrýchlejšie?

Do rebríčka FT 1000 sa dostali podniky s ukazovateľom CAGR (zložená ročná miera rastu) vyšším ako 36,9 %.

Z našich dát vyplýva, že podnikov so sídlom na Slovensku s hodnotou CAGR vyššou ako 36,9 % a súčasne spĺňajúcich všetky ostatné požadované kritériá, je vyše 400. Tu je prvých štyridsať z nich:

Por. Firma IČO Sektor Prevádzkové
výnosy
2022 (EUR)
Prevádzkové
výnosy
2019 (EUR)
CAGR Vznik
1. LKK - Trade s.r.o. 46783199 Činnosti v lesníctve 18 038 537 165 310 378 % 2012
2. Teamsales s.r.o. 46056301 Informačné a komunikačné služby 19 032 975 239 351 330 % 2011
3. Todos s.r.o. 47256397 Maloobchod 28 251 686 378 298 321 % 2014
4. ODU - trade s. r. o. 50350421 Stavebníctvo 9 243 881 136 704 307 % 2016
5. SoftComp s. r. o. 50526081 Informačné a komunikačné služby 11 557 608 176 304 303 % 2016
6. CERAMIC HOUSES EU, s.r.o. 47084065 Služby v stavebníctve 7 319 552 121 532 292 % 2013
7. DEXOLL, s. r. o. 44905017 Veľkoobchod 17 584 529 294 909 291 % 2009
8. DOMTEX, s. r. o. 52007359 Maloobchod 5 867 105 122 638 263 % 2018
9. encare, s.r.o. 52302555 Energetická výroba a služby 7 990 614 181 282 253 % 2019
10. CEDIS s.r.o. 50607383 Stavebníctvo 11 106 908 308 673 230 % 2016
11. CASTRUM INVEST s.r.o. 48337242 Maloobchod 5 195 203 146 987 228 % 2015
12. MSJ OREPA s. r. o. 36367915 Dopravné služby 4 389 585 125 618 227 % 2006
13. Elite Worker, s. r. o. 52232794 Služby v stavebníctve 4 320 969 139 418 214 % 2019
14. SLOSSBAU s.r.o. 46591095 Ostatné služby 5 512 015 182 271 212 % 2012
15. BBAU s.r.o. 51085097 Stavebníctvo 9 639 671 327 558 209 % 2017
16. MAKADO plus s.r.o. 50249622 Maloobchod 4 412 890 150 838 208 % 2016
17. Foreign Consult s.r.o. 51086042 Kovovýroba 6 177 319 219 894 204 % 2017
18. ESO STAV s.r.o. 45675058 Služby v oblasti nehnuteľností 2 726 544 106 763 194 % 2010
19. GROW.fairly, s. r. o. 35926902 Veľkoobchod 3 344 501 131 896 194 % 2005
20. ERING s. r. o. 50454561 Ostatné služby 4 021 611 161 918 192 % 2016
21. HaboLNG, s. r. o. 45462895 Veľkoobchod 3 664 697 148 357 191 % 2010
22. FABI, s.r.o. 51671727 Služby v stavebníctve 4 193 540 185 108 183 % 2018
23. Yucatan Transport s. r. o. 52027431 Dopravné služby 2 948 178 132 365 181 % 2018
24. ARP MANUFACTORY, s. r. o. 50514768 Ostatné služby 11 287 175 522 291 179 % 2016
25. A.A.Service, spol. s r.o. 35807601 Maloobchod 10 311 494 491 148 176 % 2001
26. RS technology s. r. o. 51240378 Služby v stavebníctve 9 790 618 469 813 175 % 2017
27. Cor Metal, s.r.o. 50988280 Kovovýroba 27 215 161 1 318 744 174 % 2017
28. Nisaz s.r.o. 47923369 Služby v stavebníctve 3 186 571 155 040 174 % 2014
29. E.W.S. s.r.o. 46542604 Kovovýroba 8 541 569 417 476 174 % 2012
30. PKM HRIŇOVÁ s.r.o. 46794867 Drevárska výroba 8 386 890 433 632 168 % 2012
31. GoGreen s. r. o. 51483335 Maloobchod 2 095 076 110 456 167 % 2018
32. SOLAX Trade s.r.o. 00698105 Veľkoobchod 3 087 343 165 268 165 % 1991
33. RH&VH s.r.o. 52000583 Služby v stavebníctve 2 609 986 139 818 165 % 2018
34. COLORSPOL, spol. s r.o. 36377384 Služby v stavebníctve 13 456 050 725 262 165 % 1997
35. ALITRANS GROUP s. r. o. 51081784 Dopravné služby 2 445 029 135 467 162 % 2017
36. FINREALITY.SK, s.r.o. 50840681 Stavebníctvo 2 090 906 123 160 157 % 2017
37. DirektStav s. r. o. 45392846 Stavebníctvo 8 379 317 510 863 154 % 2010
38. iDeal KLIMA s.r.o. 51241439 Opravy tovarov 1 836 552 113 996 153 % 2018
39. Jairo Outdoor Agency s.r.o. 50726315 Maloobchod 1 695 289 108 532 150 % 2017
40. ANIFE s.r.o. 51468166 Služby nakladania s odpadom 3 210 376 209 503 148 % 2018

Ako sme firmy overovali?

Hlavným kritériom vyhodnotenia rastu bola v rebríčku FT tzv. zložená ročná miera rastu (CAGR) medzi rokmi 2019 a 2022. Rebríček FT hodnotí firmy na základe rastu „revenue“, čo v rôznych krajinách nemusí predstavovať presne to isté. My sme po úvahe zvolili ako základný ukazovateľ výpočtu CAGR prevádzkové výnosy bez tržieb z predaného majetku. CAGR sme vedeli vypočítať pre všetky firmy, ktoré odovzdali v období 2019 - 2022 účtovné závierky.

  • CAGR = zložená ročná miera rastu prevádzkových výnosov medzi r. 2019 a 2022 = [(prevádzkové výnosy bez tržieb z predaného majetku 2022 / prevádzkové výnosy bez tržieb z predaného majetku 2019)^(1/3) – 1]

Ďalšie požiadavky v súlade s kritériami Financial Times:

  • sídlo podniku v Európe,
  • prevádzkové výnosy bez tržieb z predaného majetku v roku 2019 aspoň 100 tis. EUR,
  • prevádzkové výnosy bez tržieb z predaného majetku v roku 2022 aspoň 1,5 mil. EUR,
  • primárne organický rast medzi 2019 a 2022 (teda taký, ktorý nebol dosiahnutý vďaka akvizíciám a spojeniam),
  • nezávislosť - nejde o pobočku alebo dcérsku spoločnosť, spoločnosť pri svojich obchodných rozhodnutiach koná do značnej miery nezávisle a nečerpá finančné výhody zo svojej materskej spoločnosti.

Nie je celkom známe, ako spoločnosť Statista, ktorá pre FT rebríček pripravuje, prihlásené firmy overuje. My sme zadefinovali kritériá podľa tohto zoznamu a overili údaje voči dvom verejným registrom - registru právnických osôb a registru účtovných závierok. Súčasne sme sa snažili posúdiť niekoľko logických požiadaviek, ktorých spoločným menovateľom je, že firmy udržateľne rastú a sú dohľadateľné základné informácie o ich činnosti.

Je dôležité upozorniť, že tento zoznam nezohľadňuje, ako sa firmám darilo v roku 2023. To sa však týka aj rebríčka FT 1000. Údaje zahŕňajúce rok 2023 budeme môcť začať hodnotiť už o niekoľko mesiacov.

Známe slovenské firmy, ktoré sa do TOP 40 nedostali

Medzi firmami, ktoré by pravdepodobne tiež splnili podmienky na zaradenie do prestížneho rebríčka Financial Times top 1000 najrýchlejšie rastúcich firiem Európy, sú aj niektoré ďalšie známe firmy. Napríklad strojárenská výroba KONŠTRUKTA - Industry dosiahla zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 108 %.

Známy predajca športovej výživy, zdravých potravín a fitness príslušenstva GymBeam rástol ročne v priemere o 64 %, veľkoobchod s kávou Zlaté Zrnko o 58 %. E-shop s predajom textilných látok a pomôcok na šitie takoy.sk, ktorý prevádzkuje firma GOTANA, medziročne rástol priemerne o 45 %.

Podniky z kategórie služieb sú zastúpené napríklad firmou EKOMA – design, ktorá sa zaoberá interiérovým dizajnom (priemerný rast 42 %).11. 4. 2024

Ako by v podobnom rebríčku dopadla vaša firma?

Ak vás táto oblasť záujíma, pomôžeme vám zorientovať sa v kritériách hodnotenia.

Vyhovela by firma kritériám medziročného rastu
Splnila by firma ostatné kritériá (nezávislosť, organický rast)
Ako sa zapojiť do hodnotenia FT 1000
Mám záujem